PSC Dalmacija logo
Opel PSC Dalmacija Chevrolet PSC Dalmacija
PSC Dalmacija logo
Citroen PSC Split

Dobar posao

U AKCIJI DOBAR POSAO UZ KUPNJU NOVOG VOZILA DOBIVATE:

  • 7 godina garancije
  • 5 godišnjih inspekcija (rad u 2. 3. 4. 5. i 6. godini)
  • U AKCIJI DOBAR POSAO UZ KUPNJU RABLJENOG VOZILA DOBIVATE:

  • 5 godina garancije
  • 5 godišnjih inspekcija (rad)
  • dobar-posao